ROMANYA VİZESİ GEREKEN EVRAKLAR

Romanya Vizesi Gereken Evraklar Rehberi

Romanya vizesi, Romanya’ya seyahat etmeyi planlayan kişilerin alması gereken resmi bir belgedir. Bu vize, Romanya sınırları içinde geçerli olup, belirli bir süre boyunca ülkede kalma izni tanır. Romanya’nın Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Schengen bölgesine dahildir. Bu nedenle Romanya’ya seyahat eden bazı ziyaretçiler için Schengen vizesi gerekmektedir. Elbette Romanya vizesi başvurusu yapmadan önce, seyahat tarihleriniz, amacınız ve konaklama düzenlemeleriniz gibi  belgeleri hazırlamanız önemlidir. Romanya vizesi gereken evraklar bu belgeleri ifade eder.

Romanya’nın vize politikaları zaman zaman değişebileceği için, güncel bilgileri yerel konsolosluktan veya resmi vize başvuru merkezlerinden almak her zaman önemlidir.

Romanya Vizesi Gerekli Evraklar Listesi

Romanya vizesi gereken evraklar başvurulan vize türüne ve başvuru sahibinin durumuna bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak Romanya vizesi için talep edilen temel belgeler şunlardır.

 1. Pasaport: Başvuru sahibinin geçerli bir pasaporta sahip olması ve pasaportun vize başvurusu süresinden en az altı ay daha uzun bir süre boyunca geçerli olması gerekmektedir.
 2. Vize Başvuru Formu: Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçiliğinden temin edilen ve eksiksiz doldurulan vize başvuru formu.
 3. Biometrik Fotoğraf: Vize başvuru formuna eklenen son altı ay içinde çekilmiş biometrik fotoğraf.
 4. Seyahat Dökümanları: Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu, otel rezervasyonları veya davet mektubu gibi seyahat düzenlemelerini belgeleyen dokümanlar.
 5. Finansal Durumu Gösteren Belgeler: Banka hesap özetleri, maaş bordroları, işveren belgeleri veya sponsorluk beyanları gibi finansal durumu gösteren belgeler.
 6. Sağlık Sigortası: Schengen vizesi için zorunlu olan seyahat sağlık sigortası. Sigorta poliçesinin seyahat tarihleri boyunca geçerli olması gerekmektedir.
 7. Davet Mektubu (varsa): Romanya’da bir şahıs ya da kuruluş tarafından davet edilen başvuru sahipleri için davet mektubu ve davet eden kişinin kimlik bilgilerini içeren belgeler.
 8. Önceki Vizeler (varsa): Daha önce alınmış Schengen veya Romanya vizelerine dair varsa eski vizelerin fotokopileri.
 9. Öğrenci Başvuruları İçin Ek Belgeler: Eğitim amacıyla başvuruluyorsa, kabul belgesi, öğrenci kimliği gibi ek belgeler.

Vize başvurusu yapmadan önce, başvuru yapan kişinin durumuna uygun olarak güncel ve doğru belgeleri sağlamak önemlidir. Başvuru sahipleri, Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçilik web sitelerinden güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilirler. Romanya vizesi gerekli evraklar güncel olarak bu şekildedir.

YouTube player
Romanya Vizesi Gerekli Belgeler

Romanya’ya seyahat etmek isteyen bireylerin Romanya vizesi gereken belgeler, seyahat amacına ve vize türüne göre değişir. Ancak genel olarak, başvuru sahiplerinden istenen temel belgeler şunlardır. İlk olarak, geçerli bir pasaportun bulunması gereklidir. Pasaportun başvuru tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olması ve boş sayfa içermesi önemlidir. İkinci olarak, Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçiliğinden temin edilerek doldurulan vize başvuru formu eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Bu form, seyahat planları, konaklama düzenlemeleri ve mali duruma ilişkin bilgiler içermektedir.

Seyahat düzenlemelerini belgelemek adına, başvuru sahipleri gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonları, otel rezervasyonları veya davet mektubu gibi belgeleri sunmalıdır. Ayrıca, finansal durumu gösteren belgeler de talep edilmektedir. Banka hesap özetleri, maaş bordroları veya sponsorluk beyanları gibi dokümanlar, başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılayabilecek mali gücü olduğunu göstermek adına sunulmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden Schengen vizesi için zorunlu olan seyahat sağlık sigortası poliçesi istenir. Bu sigorta, seyahat tarihleri boyunca geçerli olmalı ve başvuru sahibini acil tıbbi durumlar için güvence altına almalıdır.

Romanya vize başvuru evrakları eksik olduğu takdirde vize reddi mümkündür. Evrakları titizlikle hazır etmeniz gerekir.

Davet eden bir kişi veya kuruluş varsa, başvuru sahibi davet mektubu ve davet eden kişinin kimlik bilgilerini içeren belgeleri de sunmalıdır. Eğitim amacıyla seyahat eden öğrenciler, kabul belgesi ve öğrenci kimliği gibi ek belgeleri temin etmelidir. Son olarak, daha önce alınmış Schengen veya Romanya vizelerine dair varsa eski vizelerin fotokopileri de başvuru dosyasına eklenmelidir. Sonuçta Romanya vizesi gerekli belgeler bunlardır.

Vize randevusu için bizden destek alın.

Turist vizesi

Romanya Turist Vizesi Gerekli Evraklar

Romanya turist vizesi gerekli evraklar, Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçiliklerinden temin edilen güncel bilgilere göre değişebilir. Ancak genellikle talep edilen temel belgeler şunlardır:

 1. Pasaport: Başvuru sahibinin geçerli bir pasaporta sahip olması gereklidir. Pasaportun vize başvurusu süresinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olması ve boş sayfa içermesi önemlidir.
 2. Vize Başvuru Formu: Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçiliğinden temin edilen ve eksiksiz doldurulan vize başvuru formu.
 3. Biometrik Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş, beyaz arka planlı ve yüz hatlarını net bir şekilde gösteren biometrik fotoğraf.
 4. Seyahat Dökümanları: Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonları veya seyahat acentesi tarafından onaylanmış seyahat planları.
 5. Konaklama Belgesi: Romanya’daki konaklama düzenlemelerini gösteren otel rezervasyonları veya davet mektubu (varsa).
 6. Finansal Durumu Gösteren Belgeler: Banka hesap özetleri, maaş bordroları, işveren belgeleri veya sponsorluk beyanları gibi başvuru sahibinin finansal durumunu belgeleyen dokümanlar.
 7. Seyahat Sağlık Sigortası: Romanya’ya seyahat edenlerin sağlık harcamalarını karşılamak üzere düzenlenmiş ve seyahat süresi boyunca geçerli olan bir sağlık sigortası.
 8. Davet Mektubu (varsa): Romanya’da bir kişi veya kuruluş tarafından davet edilen ziyaretçiler için davet mektubu ve davet eden kişinin kimlik bilgilerini içeren belgeler.

Yukarıdaki liste genel gereksinimleri kapsamaktadır. Ancak, başvuru sahipleri Romanya’nın resmi konsolosluk veya büyükelçilik web sitelerinden en güncel ve detaylı bilgilere ulaşarak başvuru sürecini daha doğru bir şekilde tamamlayabilirler. Romanya turist vizesi gereken evraklar güncel haliyle bu şekildedir.

Romanya Öğrenci Vizesi Gerekli Evraklar

Elbette Romanya öğrenci vizesi gerekli evraklar, başvurulan vize türüne ve öğrencinin durumuna göre değişir. Ancak genel olarak, Romanya öğrenci vizesi için talep edilen temel belgeler şunlardır.

 1. Pasaport: Geçerli bir pasaport başvuru sahibinin öğrenim süresi boyunca geçerliliğini korumalıdır. Pasaportta boş sayfa bulunmalıdır.
 2. Vize Başvuru Formu: Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçiliğinden temin edilen ve eksiksiz doldurulan vize başvuru formu.
 3. Kabul Belgesi: Romanya’da bir eğitim kurumundan alınan ve öğrencinin kabul edildiğini gösteren resmi belge.
 4. Öğrenci Kimliği (varsa): Öğrencinin eğitim aldığı kurumdan alınan öğrenci kimliği.
 5. Öğrenim Ücreti Makbuzu: Öğrencinin eğitim ücretini ödediğini gösteren belgeler.
 6. Konaklama Belgesi: Öğrencinin kalacağı konaklama yerini belgeleyen otel rezervasyonları veya kira sözleşmesi.
 7. Finansal Durumu Gösteren Belgeler: Banka hesap özetleri, sponsorluk mektupları, maaş bordroları veya diğer mali belgeler. Bu belgeler, öğrencinin yaşam masraflarını idare edecek mali güce sahip olduğunu göstermelidir.
 8. Vize Ücreti Ödeme Makbuzu: Romanya öğrenci vizesi başvurusu için talep edilen vize ücretinin ödendiğini gösteren belge.
 9. Seyahat Sağlık Sigortası: Romanya’ya seyahat eden öğrenciler için geçerli ve yeterli kapsama sahip bir sağlık sigortası.
 10. Davet Mektubu (varsa): Eğitim kurumu veya bir kişi tarafından öğrenciye davet mektubu.

Başvuru sahipleri, Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçilik web sitelerinden güncel ve detaylı bilgilere ulaşarak başvuru sürecini en doğru şekilde tamamlamalıdır. Her bir öğrenci vizesi başvurusu özeldir. Romanya öğrenci vizesi gereken evraklar eksik olursa vize ret alır.

çalışma vizesi başvurusu

Güncel Romanya Çalışma Vizesi Gerekli Evraklar

Romanya çalışma vizesi gerekli evraklar, başvurulan vize türüne, çalışma durumuna göre değişir. Ancak genel olarak, Romanya çalışma vizesi için talep olan temel belgeler şunlardır.

 1. Pasaport: Başvuru sahibinin geçerli bir pasaporta sahip olması gereklidir. Pasaportun başvuru tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olması ve boş sayfa içermesi önemlidir.
 2. Vize Başvuru Formu: Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçiliğinden temin edilen ve eksiksiz doldurulan vize başvuru formu.
 3. Çalışma İzni: Romanya’da çalışma izni almak için işveren veya yetkilendirilmiş kurum tarafından verilen çalışma izni belgesi.
 4. İş Tezkeresi (varsa): Başvuru sahibinin uzmanlık gerektiren durumlarda, ilgili iş tezkeresi veya uzmanlık belgesi.
 5. İş Sözleşmesi: Başvuru sahibi ile işveren arasında yapılan ve çalışma şartlarını belirten resmi iş sözleşmesi.
 6. Maaş Belgesi: Başvuru sahibinin maaşını gösteren maaş bordrosu veya işveren tarafından verilen belgeler.
 7. Önceki İş Tecrübeleri: Daha önceki iş deneyimlerini gösteren belgeler veya referans mektupları.
 8. Öğrenim Diploması (varsa): Başvuru sahibinin eğitim durumunu gösteren diploma veya sertifikalar.
 9. Sağlık Muayenesi Raporu: Romanya’da çalışma vizesi başvurusu yapanlar genellikle sağlık muayenesinden geçmek zorundadır. Sağlık muayenesi sonucunu gösteren resmi bir rapor gerekir.
 10. Seyahat Sağlık Sigortası: Romanya’ya seyahat edenler için geçerli ve yeterli kapsama sahip bir sağlık sigortası.

Başvuru sahipleri, Romanya’nın konsolosluk veya büyükelçilik web sitelerinden güncel ve detaylı bilgilere ulaşarak başvuruyu tamamlamalıdır. Çalışma vizesi başvuruları genellikle karmaşıktır. Bu nedenle tüm Romanya çalışma vizesi gereken evraklar eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmalıdır.

Romanya’da Okumak

Romanya’da okumak, Romanya’da çalışmak ve Romanya’da yaşamak, çekici bir seçenek haline gelmiştir. Romanya, zengin kültürel mirası, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ülkede eğitim almak isteyen birçok öğrenci, Romanya’daki üniversitelerin kalitesi nedeniyle bu ülkeyi tercih ediyor. Romanya’da okumak, öğrencilere hem uluslararası bir deneyim hem de akademik birikim kazanma fırsatı sunmaktadır.

Romanya’da Çalışmak

Öncelikle Romanya’da çalışmak da birçok kişi için cazip bir seçenektir. Ülkede iş olanakları giderek artmaktadır. Özellikle yabancı dil bilen profesyoneller için çeşitli sektörlerde iş imkanları bulunmaktadır. Romanya’da çalışmak, kültürel etkileşim ve kişisel gelişim açısından zengin bir deneyimle öne çıkar.

Romanya’da Yaşamak

Elbette Romanya’da yaşamak sadece eğitim veya iş fırsatlarıyla sınırlı değildir. Ülkenin tarihi kasabalarından modern şehirlerine kadar geniş bir yelpazede yaşam seçenekleri sunmaktadır. Romanya’da yaşamak, doğal güzellikleri keşfetmek, yerel kültürü deneyimlemek ve etkileyici tarihini keşfetmek anlamına gelir.

Sonuç olarak, Romanya’da okumak, çalışmak ve yaşamak; kişisel gelişim açısından zengin bir deneyim sağlar. Farklı bir kültürü keşfetme şansını beraberinde getirmektedir.