YEMİNLİ TERCÜMANLIK

Yeminli Tercümanlık Rehberi

Yeminli tercümanlık çoğu alanda önemli ve gereklidir. Özellikle vize başvurularında sizden evrakların yabancı dile tercümesi istenir. Bu tercümeler rastgele yerlerde değil yeminli tercümanlarla olmalıdır.

 • Resmi geçerlilik: Yeminli tercümeler, noter onaylı olduğu için resmi kurumlar tarafından kabul olur.
 • Güvenilirlik: Yeminli tercümanlar, tercümelerini titizlikle ve uzmanlıkla yaparak metnin anlamını en doğru şekilde aktarır.
 • Yasal sorumluluk: Yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümelerin doğru ve eksiksiz olmasından yasal olarak sorumludur.

Yeminli tercümanlar hangi alanlarda çalışır?

 • Hukuk: Mahkeme kararları, sözleşmeler, vekaletnameler vb.
 • Tıp: Hastane raporları, reçeteler, tıbbi bulgular vb.
 • Eğitim: Diploma tercümeleri, transkriptler, öğrenci belgeleri vb.
 • Ticaret: Ticari sözleşmeler, faturalar, gümrük belgeleri vb.
 • Teknik: Kullanım kılavuzları, teknik raporlar, patent belgeleri vb.

Yeminli tercümanlık, resmi belgelerin tercümesinde önemli bir rol oynayan uzman bir meslektir. Tercüman seçerken yukarıdaki hususlara dikkat ederek güvenilir ve kaliteli bir hizmet alabilirsiniz.

H-1B Vizesi

Vize Evrakları ve Yeminli Tercüman

Elbette vize başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, bazı belgelerini vize başvurusu yapacakları dilde sunmaları gerekir. Ayrıca bu belgelerin resmi ve doğru tercümeleri için yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulur. Kesinlikle vize evrak tercümesi mühim bir konudur.

Yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi gereken vize evrakları şunlardır:

 • Pasaport
 • Kimlik kartı
 • Aile kütüğü
 • Doğum belgesi
 • Evlilik cüzdanı (evliler için)
 • Nüfus cüzdanı
 • Askerlik belgesi (erkekler için)
 • Sabıka kaydı
 • Diploma ve ekleri
 • Banka hesap dökümü
 • İş yerinden belge (maaş bordrosu, iş sözleşmesi vb.)
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Uçak bileti rezervasyonu
 • Konaklama rezervasyonu

Yeminli tercüman seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Tercümanın uzmanlık alanı: Tercümanın, evrakın konusuyla ilgili uzmanlığa sahip olması önemlidir.
 • Dil becerileri: Tercümanın, hem kaynak dilden hem de hedef dilden mükemmel derecede hakim olması gerekir.
 • Referanslar: Tercümanın daha önce yaptığı çalışmalarla ilgili referanslar kontrol edilmelidir.
 • Fiyat: Elbette farklı tercümanlar farklı fiyatlar teklif eder. Fiyat tekliflerini karşılaştırırken sadece ücrete değil, tercümanın sunduğu diğer hizmetlere de dikkat edilmelidir.

Tercüman tarafından tercüme edilmiş evraklar şunları içermelidir:

 • Tercüme edilen metnin aslına uygun olması
 • Tercümenin yeminli tercüman tarafından imzalanması ve kaşelenmesi
 • Ayrıca tercümenin noter tarafından onaylanması

Bizler yeminli tercümanlar ile çalışan bir vize danışmanlık firmasıyız. Bu sebeple bizden bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz.